Stocks-GIS-General Mills Inc

GIS General Mills Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/5/2023: General Mills Incs inntekter increased per 5.80% og utgjorde 20.09B. Nettoinntekt decreased per 4.59% til 2.61B. Netto aktiva decreased per 0.82% til 10.70B og EPS decreased fra 4.42 til 4.31.
GISs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.31%
Netto fortjenestemargin
12.57%
Driftsmargin
17.06%
Avkastning
11.76%