Stocks-GL-Globe Life Inc

GL Globe Life Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Globe Life Incs inntekter increased per 2.00% og utgjorde 5.21B. Nettoinntekt decreased per 0.71% til 739.70M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 7.22 til 7.47.
GLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
15.25%
Driftsmargin
23.02%
Avkastning
8.62%