Stocks-GLEN.L-Glencore Plc

GLEN.L Glencore Plc

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Glencore Plcs inntekter increased per 40.27% og utgjorde 207.82B. Nettoinntekt increased per 288.78% til 14.06B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
GLEN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
7.26%
Netto fortjenestemargin
1.92%
Driftsmargin
6.32%
Avkastning
7.12%