Stocks-GRF.MC-Grifols SA

GRF.MC Grifols SA

13.265 0.285 (2.20%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Grifols SAs inntekter increased per 22.92% og utgjorde 6.06B. Nettoinntekt increased per 2.19% til 271.15M. Netto aktiva increased per 3.62% til 8.46B og EPS decreased fra 0.27 til N/A.
GRF.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.58%
Netto fortjenestemargin
8.88%
Driftsmargin
9.31%
Avkastning
3.88%