Stocks-GSAT-Globalstar

GSAT Globalstar

1.64 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Globalstars inntekter increased per 19.48% og utgjorde 148.50M. Nettoinntekt decreased per 128.12% til -256.92M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra -0.06 til -0.14.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning