Stocks-GWRE-Guidewire Software Inc

GWRE Guidewire Software Inc

77.20 -1.41 (-1.79%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/1/2023, var Guidewire Software Incs inntekter increased per 19.12% og utgjorde 232.61M. Nettoinntekt increased per 86.74% til -9.19M. Netto aktiva increased per 2.95% til 1.22B og EPS increased fra -0.83 til -0.11.
GWREs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.65%
Netto fortjenestemargin
-7.21%
Driftsmargin
-21.94%
Avkastning
-2.90%