Stocks-GXI.DE-Gerresheimer

GXI.DE Gerresheimer

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/11/2022: Gerresheimers inntekter increased per 21.30% og utgjorde 1.82B. Nettoinntekt decreased per NaN til 102.19M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.29B og EPS decreased fra N/A til 3.06.
GXI.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.29%
Netto fortjenestemargin
5.73%
Driftsmargin
12.54%
Avkastning
5.20%