Stocks-GXI.DE-Gerresheimer

GXI.DE Gerresheimer

86.97 1.30 (1.52%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 30/11/2022, var Gerresheimers inntekter increased per 11.78% og utgjorde 528.71M. Nettoinntekt increased per 19.64% til 34.74M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.29B og EPS decreased fra N/A til 1.05.
GXI.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.09%
Netto fortjenestemargin
6.47%
Driftsmargin
12.76%
Avkastning
5.83%