Stocks-H-Hyatt Hotels Corp

H Hyatt Hotels Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hyatt Hotels Corps inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 304.95% til 455.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra -2.02 til 4.28.
Hs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.22%
Netto fortjenestemargin
-4.44%
Driftsmargin
11.53%
Avkastning
1.59%