Stocks-HEI.DE-HeidelbergCement AG

HEI.DE HeidelbergCement AG

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: HeidelbergCement AGs inntekter increased per 12.69% og utgjorde 21.10B. Nettoinntekt decreased per 16.04% til 1.60B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
HEI.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.64%
Netto fortjenestemargin
2.87%
Driftsmargin
11.61%
Avkastning
2.52%