Stocks-HIG-The Hartford Financial Services Group Inc

HIG The Hartford Financial Services Group Inc

69.38 0.49 (0.71%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var The Hartford Financial Services Group Incs inntekter increased per 7.81% og utgjorde 6.02B. Nettoinntekt increased per 73.75% til 589.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 1.02 til 1.81.
HIGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
9.01%
Driftsmargin
11.11%
Avkastning
9.34%