Stocks-HIG-The Hartford Financial Services Group Inc

HIG The Hartford Financial Services Group Inc

89.70 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: The Hartford Financial Services Group Incs inntekter increased per 9.68% og utgjorde 24.53B. Nettoinntekt increased per 37.96% til 2.50B. Netto aktiva decreased per NaN til 15.33B og EPS increased fra 5.44 til 7.97.
HIGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
9.48%
Driftsmargin
13.43%
Avkastning
10.18%