Stocks-HIK.L-Hikma Pharmaceuticals PLC

HIK.L Hikma Pharmaceuticals PLC

1913.13 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hikma Pharmaceuticals PLCs inntekter increased per 10.08% og utgjorde 2.04B. Nettoinntekt decreased per 49.23% til 155.06M. Netto aktiva decreased per 1.96% til 1.79B og EPS decreased fra 1.31 til 0.68.
HIK.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
46.94%
Netto fortjenestemargin
16.11%
Driftsmargin
21.87%
Avkastning
14.30%