Stocks-HMSO.L-Hammerson

HMSO.L Hammerson

25.0224 0.2396 (0.97%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hammersons inntekter increased per 171.56% og utgjorde 29.60M. Nettoinntekt increased per 59.88% til -164.20M. Netto aktiva decreased per 5.81% til 2.59B og EPS increased fra -0.09 til -0.03.
HMSO.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
77.42%
Netto fortjenestemargin
-402.28%
Driftsmargin
8.93%
Avkastning
-11.64%