Stocks-HMY-Harmony Gold Mining Co Ltd-ADR

HMY Harmony Gold Mining Co Ltd-ADR

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Harmony Gold Mining Co Ltd-ADRs inntekter increased per 0.50% og utgjorde 2.78B. Nettoinntekt increased per 513.24% til 274.75M. Netto aktiva increased per 0.43% til 1.85B og EPS increased fra -0.11 til 0.44.
HMYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.08%
Netto fortjenestemargin
1.22%
Driftsmargin
17.44%
Avkastning
2.14%