Stocks-HOG-Harley-Davidson Inc

HOG Harley-Davidson Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Harley-Davidson Incs inntekter increased per 7.85% og utgjorde 5.76B. Nettoinntekt increased per 13.72% til 739.21M. Netto aktiva increased per 13.85% til 2.91B og EPS increased fra 4.19 til 4.96.
HOGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
35.89%
Netto fortjenestemargin
8.25%
Driftsmargin
11.62%
Avkastning
6.30%