Stocks-HP-Helmerich & Payne Inc

HP Helmerich & Payne Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Helmerich & Payne Incs inntekter increased per 39.51% og utgjorde 2.87B. Nettoinntekt increased per 6,435.97% til 428.24M. Netto aktiva increased per 0.23% til 2.77B og EPS increased fra 0.05 til 4.16.
HPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.98%
Netto fortjenestemargin
-8.41%
Driftsmargin
18.27%
Avkastning
-2.12%