Stocks-HQY-HealthEquity Inc

HQY HealthEquity Inc

69.73 -0.86 (-1.22%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: HealthEquity Incs inntekter increased per 13.90% og utgjorde 861.75M. Nettoinntekt increased per 40.97% til -26.14M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.90B og EPS decreased fra N/A til -0.31.
HQYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
49.77%
Netto fortjenestemargin
5.10%
Driftsmargin
8.93%
Avkastning
3.03%