Stocks-HSBA.L-HSBC Holdings

HSBA.L HSBC Holdings

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: HSBC Holdingss inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 28.89% til 12.55B. Netto aktiva increased per 7.66% til 146.55B og EPS increased fra 0.45 til 0.60.
HSBA.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
11.19%
Driftsmargin
37.07%
Avkastning
3.29%