Stocks-HTGC-Hercules Capital Inc

HTGC Hercules Capital Inc

16.28 0.20 (1.22%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hercules Capital Incs inntekter increased per 5.94% og utgjorde 324.45M. Nettoinntekt decreased per 42.08% til 99.88M. Netto aktiva increased per 7.10% til 1.40B og EPS decreased fra 1.49 til 0.79.
HTGCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
97.78%
Netto fortjenestemargin
56.85%
Driftsmargin
88.45%
Avkastning
6.29%