Stocks-HTHT-Huazhu Group Ltd-ADR

HTHT Huazhu Group Ltd-ADR

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Huazhu Group Ltd-ADRs inntekter increased per 3.83% og utgjorde 2.06B. Nettoinntekt decreased per 268.94% til -274.59M. Netto aktiva decreased per 26.92% til 1.27B og EPS decreased fra -0.23 til -0.87.
HTHTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.74%
Netto fortjenestemargin
-5.62%
Driftsmargin
17.09%
Avkastning
-0.98%