Stocks-HVPE.L-HarbourVest Global Private Equity Ltd

HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd

2371.44 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: HarbourVest Global Private Equity Ltds inntekter decreased per 53.88% og utgjorde 196.77M. Nettoinntekt decreased per 106.99% til -53.37M. Netto aktiva increased per 6.65% til 3.12B og EPS decreased fra 9.56 til -0.67.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning