Stocks-HWDN.L-Howden Joinery Group PLC

HWDN.L Howden Joinery Group PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Howden Joinery Group PLCs inntekter increased per 10.76% og utgjorde 2.32B. Nettoinntekt increased per 18.98% til 374.20M. Netto aktiva decreased per 12.08% til 871.70M og EPS increased fra 0.53 til 0.66.
HWDN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
60.51%
Netto fortjenestemargin
13.47%
Driftsmargin
16.42%
Avkastning
23.13%