Stocks-HWM-Howmet Aerospace Inc

HWM Howmet Aerospace Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Howmet Aerospace Incs inntekter increased per 13.90% og utgjorde 5.66B. Nettoinntekt increased per 81.78% til 469.00M. Netto aktiva increased per 2.65% til 3.60B og EPS increased fra 0.59 til 1.11.
HWMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.76%
Netto fortjenestemargin
4.81%
Driftsmargin
18.33%
Avkastning
3.28%