Stocks-IBKR-Interactive Brokers Group

IBKR Interactive Brokers Group

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Interactive Brokers Groups inntekter increased per 84.33% og utgjorde 7.81B. Nettoinntekt increased per 52.66% til 2.81B. Netto aktiva increased per 20.92% til 14.07B og EPS increased fra 3.75 til 5.67.
IBKRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
95.09%
Netto fortjenestemargin
8.20%
Driftsmargin
83.74%
Avkastning
9.81%