Stocks-IBP-Installed Building Products Inc

IBP Installed Building Products Inc

163.71 2.35 (1.46%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Installed Building Products Incs inntekter increased per 35.62% og utgjorde 2.67B. Nettoinntekt increased per 88.13% til 223.43M. Netto aktiva increased per 18.39% til 493.50M og EPS increased fra 4.01 til 7.74.
IBPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.29%
Netto fortjenestemargin
5.78%
Driftsmargin
12.31%
Avkastning
10.65%