Stocks-III-3i Group PLC

III 3i Group PLC

2328.50 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: 3i Group PLCs inntekter decreased per 0.83% og utgjorde 476.00M. Nettoinntekt increased per 13.95% til 4.57B. Netto aktiva increased per 32.07% til 16.84B og EPS increased fra 4.14 til 4.74.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning