Stocks-IMB.L-Imperial Brands PLC

IMB.L Imperial Brands PLC

1891.16 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Imperial Brands PLCs inntekter increased per 91.98% og utgjorde 32.48B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
IMB.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.78%
Netto fortjenestemargin
10.91%
Driftsmargin
19.09%
Avkastning
12.38%