Stocks-IMI.L-IMI

IMI.L IMI

1487.77 23.97 (1.64%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: IMIs inntekter increased per 9.81% og utgjorde 2.05B. Nettoinntekt increased per 15.28% til 226.30M. Netto aktiva increased per 16.24% til 905.60M og EPS increased fra 0.73 til 0.87.
IMI.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
44.77%
Netto fortjenestemargin
9.59%
Driftsmargin
17.16%
Avkastning
14.67%