Stocks-IRBT-iRobot Corp.

IRBT iRobot Corp.

12.47 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: iRobot Corp.s inntekter decreased per 24.38% og utgjorde 1.18B. Nettoinntekt decreased per 1,042.07% til -286.30M. Netto aktiva decreased per 33.63% til 475.72M og EPS decreased fra 1.08 til -10.52.
IRBTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.03%
Netto fortjenestemargin
-1.37%
Driftsmargin
-30.41%
Avkastning
-5.75%