Stocks-IRTC-iRhythm Technologies Inc.

IRTC iRhythm Technologies Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: iRhythm Technologies Inc.s inntekter increased per 27.29% og utgjorde 410.92M. Nettoinntekt decreased per 14.60% til -116.16M. Netto aktiva decreased per 14.20% til 239.81M og EPS decreased fra -3.46 til -3.88.
IRTCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
68.34%
Netto fortjenestemargin
-25.41%
Driftsmargin
-22.56%
Avkastning
-22.72%