Stocks-ITV.L-ITV

ITV.L ITV

72.0318 0.1797 (0.25%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ITVs inntekter increased per 7.96% og utgjorde 3.73B. Nettoinntekt increased per 12.11% til 435.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.88B og EPS decreased fra N/A til 0.11.
ITV.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
11.80%
Netto fortjenestemargin
12.30%
Driftsmargin
11.80%
Avkastning
19.33%