Stocks-ITW-Illinois Tool Works Inc

ITW Illinois Tool Works Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Illinois Tool Works Incs inntekter increased per 1.10% og utgjorde 16.11B. Nettoinntekt decreased per 2.54% til 2.96B. Netto aktiva decreased per 2.46% til 3.01B og EPS decreased fra 9.77 til 9.74.
ITWs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.45%
Netto fortjenestemargin
18.14%
Driftsmargin
25.08%
Avkastning
26.26%