Stocks-IWG.L-IWG PLC

IWG.L IWG PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: IWG PLCs inntekter increased per 23.48% og utgjorde 2.75B. Nettoinntekt increased per 55.14% til -121.00M. Netto aktiva decreased per 22.82% til 235.00M og EPS increased fra -0.26 til -0.12.
IWG.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.04%
Netto fortjenestemargin
-9.94%
Driftsmargin
10.37%
Avkastning
-3.84%