Stocks-JBHT-J.B.Hunt Transport Services Inc

JBHT J.B.Hunt Transport Services Inc

190.68 1.33 (0.70%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: J.B.Hunt Transport Services Incs inntekter increased per 21.74% og utgjorde 14.81B. Nettoinntekt increased per 27.41% til 969.35M. Netto aktiva increased per 17.61% til 3.67B og EPS increased fra 7.14 til 9.21.
JBHTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.16%
Netto fortjenestemargin
5.87%
Driftsmargin
8.64%
Avkastning
16.03%