Stocks-JLL-Jones Lang Lasalle Inc

JLL Jones Lang Lasalle Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Jones Lang Lasalle Incs inntekter increased per 7.72% og utgjorde 20.86B. Nettoinntekt decreased per 17.29% til 793.40M. Netto aktiva decreased per 4.23% til 6.15B og EPS decreased fra 18.47 til 13.27.
JLLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.18%
Netto fortjenestemargin
3.36%
Driftsmargin
3.20%
Avkastning
8.46%