Stocks-JLL-Jones Lang Lasalle Inc

JLL Jones Lang Lasalle Inc

146.47 0.16 (0.11%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Jones Lang Lasalle Incs inntekter increased per 8.25% og utgjorde 5.60B. Nettoinntekt increased per 27.37% til 175.90M. Netto aktiva increased per 2.33% til 6.15B og EPS increased fra 2.88 til 3.62.
JLLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.18%
Netto fortjenestemargin
3.28%
Driftsmargin
4.64%
Avkastning
8.91%