Stocks-JNPR-Juniper Networks Inc

JNPR Juniper Networks Inc

28.35 -0.06 (-0.21%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Juniper Networks Incs inntekter increased per 11.95% og utgjorde 5.30B. Nettoinntekt increased per 86.39% til 471.00M. Netto aktiva increased per 3.66% til 4.48B og EPS increased fra 0.76 til 1.43.
JNPRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.47%
Netto fortjenestemargin
8.00%
Driftsmargin
11.24%
Avkastning
5.93%