Stocks-JYSK.CO-Jyske Bank A/S

JYSK.CO Jyske Bank A/S

508.80 12.40 (2.50%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Jyske Bank A/Ss inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 18.14% til 3.75B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
JYSK.COs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
17.87%
Driftsmargin
24.71%
Avkastning
0.77%