Stocks-KBH-KB Home

KBH KB Home

49.91 0.98 (2.00%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/11/2022: KB Homes inntekter increased per 20.59% og utgjorde 6.90B. Nettoinntekt increased per 44.61% til 816.67M. Netto aktiva increased per 21.24% til 3.66B og EPS increased fra 6.01 til 9.09.
KBHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.30%
Netto fortjenestemargin
7.65%
Driftsmargin
14.17%
Avkastning
9.38%