Stocks-KBX.DE-Knorr-Bremse AG

KBX.DE Knorr-Bremse AG

58.44 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Knorr-Bremse AGs inntekter increased per 6.62% og utgjorde 7.15B. Nettoinntekt decreased per 22.16% til 506.30M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
KBX.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.71%
Netto fortjenestemargin
8.15%
Driftsmargin
10.25%
Avkastning
15.36%