Stocks-KMX-CarMax Inc

KMX CarMax Inc

83.85 3.31 (4.11%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 28/2/2023: CarMax Incs inntekter decreased per 6.95% og utgjorde 29.68B. Nettoinntekt decreased per 57.89% til 484.76M. Netto aktiva increased per 7.21% til 5.61B og EPS decreased fra 6.97 til 3.03.
KMXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
8.89%
Netto fortjenestemargin
3.64%
Driftsmargin
-0.78%
Avkastning
4.03%