Stocks-LITE-Lumentum Holdings Inc

LITE Lumentum Holdings Inc

48.24 1.23 (2.62%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Lumentum Holdings Incs inntekter increased per 3.18% og utgjorde 1.77B. Nettoinntekt decreased per 166.16% til -131.60M. Netto aktiva decreased per 27.69% til 1.36B og EPS decreased fra 2.68 til -1.93.
LITEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.94%
Netto fortjenestemargin
5.27%
Driftsmargin
-4.24%
Avkastning
3.46%