Stocks-LKQ-LKQ Corp

LKQ LKQ Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: LKQ Corps inntekter decreased per 2.25% og utgjorde 12.79B. Nettoinntekt increased per 4.81% til 1.14B. Netto aktiva decreased per 5.50% til 5.49B og EPS increased fra 3.66 til 4.13.
LKQs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.49%
Netto fortjenestemargin
6.77%
Driftsmargin
10.74%
Avkastning
8.93%