Stocks-LLY-Eli Lilly & Co

LLY Eli Lilly & Co

705.03 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Eli Lilly & Cos inntekter increased per 19.56% og utgjorde 34.12B. Nettoinntekt decreased per 16.08% til 5.24B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 6.90 til 5.80.
LLYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
82.96%
Netto fortjenestemargin
20.59%
Driftsmargin
30.26%
Avkastning
25.71%