Stocks-LNG-Cheniere Energy Inc

LNG Cheniere Energy Inc

160.26 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Cheniere Energy Incs inntekter increased per 89.50% og utgjorde 33.43B. Nettoinntekt increased per 268.37% til 2.64B. Netto aktiva decreased per 418.18% til -171.00M og EPS increased fra -9.25 til 5.64.
LNGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
48.48%
Netto fortjenestemargin
-0.75%
Driftsmargin
46.60%
Avkastning
-0.09%