Stocks-LNT-Alliant Energy Corp

LNT Alliant Energy Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Alliant Energy Corps inntekter increased per 14.61% og utgjorde 4.21B. Nettoinntekt increased per 1.78% til 686.00M. Netto aktiva increased per 4.77% til 6.28B og EPS increased fra 2.63 til 2.73.
LNTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.07%
Netto fortjenestemargin
17.13%
Driftsmargin
22.31%
Avkastning
5.06%