Stocks-LOW-Lowe's Companies Inc

LOW Lowe's Companies Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Lowe's Companies Incs inntekter increased per 0.84% og utgjorde 97.06B. Nettoinntekt decreased per 23.70% til 6.42B. Netto aktiva decreased per 195.97% til -14.25B og EPS decreased fra 12.03 til 10.17.
LOWs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.45%
Netto fortjenestemargin
6.94%
Driftsmargin
15.49%
Avkastning
26.65%