Stocks-LVS-Las Vegas Sands Corp

LVS Las Vegas Sands Corp

52.17 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Las Vegas Sands Corps inntekter increased per 152.36% og utgjorde 10.37B. Nettoinntekt increased per 192.86% til 1.43B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra -1.34 til 1.62.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning