Stocks-LYFT-Lyft Inc.

LYFT Lyft Inc.

11.34 0.07 (0.62%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Lyft Inc.s inntekter increased per 27.64% og utgjorde 4.10B. Nettoinntekt decreased per 56.98% til -1.58B. Netto aktiva decreased per 72.12% til 388.67M og EPS decreased fra -3.02 til -4.47.
LYFTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.30%
Netto fortjenestemargin
-52.03%
Driftsmargin
-27.62%
Avkastning
-69.99%