Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

18.64 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Macy's Incs inntekter increased per 0.05% og utgjorde 25.31B. Nettoinntekt decreased per 17.69% til 1.18B. Netto aktiva increased per 12.73% til 4.08B og EPS decreased fra 4.55 til 4.19.
Ms investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
38.65%
Netto fortjenestemargin
-2.32%
Driftsmargin
4.71%
Avkastning
-2.13%