Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

72.02 -0.33 (-0.46%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2023, var ManpowerGroup Incs inntekter decreased per 1.18% og utgjorde 4.75B. Nettoinntekt increased per 59.75% til 77.80M. Netto aktiva increased per 2.09% til 2.51B og EPS increased fra 0.95 til 1.51.
MANs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.20%
Netto fortjenestemargin
1.73%
Driftsmargin
3.26%
Avkastning
9.76%