Stocks-MDLZ-Mondelez International Inc

MDLZ Mondelez International Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Mondelez International Incs inntekter increased per 14.35% og utgjorde 36.02B. Nettoinntekt increased per 82.25% til 4.97B. Netto aktiva increased per 5.37% til 28.37B og EPS increased fra 1.96 til 3.62.
MDLZs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.02%
Netto fortjenestemargin
13.19%
Driftsmargin
15.46%
Avkastning
8.61%